lead-picture

Terms & conditions

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
„EVOOPREMIUM.SHOP”

Obowiązujący od dnia 05 kwietnia 2018 r. Niniejszy Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.